представям

представям
гл. - предявявам, показвам, давам, предлагам, посочвам, соча
гл. - изобразявам, рисувам, обрисувам, изтъквам, чертая, начертавам
гл. - давам представление
гл. - означавам, символизирам
гл. - обективизирам, давам обективен израз, давам представа, конкретизирам
гл. - предизвиквам, причинявам, привеждам
гл. - представител съм на, замествам, заместник съм на
гл. - цитирам, лансирам, поставям на разискване

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • представям се — гл. преструвам се, симулирам, правя се, имитирам …   Български синонимен речник

  • представям се за — словосъч. препоръчвам се за, искам да мина за, минавам за, давам вид на …   Български синонимен речник

  • представям си — словосъч. въобразявам си, вярвам, мисля, предполагам, представлявам си, внушавам си, втълпявам си, бленувам, фантазирам словосъч. лъжа се, мамя се, правя си илюзии словосъч. смятам, считам, разбирам, схващам …   Български синонимен речник

  • представям неточно — словосъч. тенденциозно подбирам, изопачавам, извращавам, фалшифицирам …   Български синонимен речник

  • вестявам се — гл. явявам се, мярвам се, идвам, появявам се, представям се, показвам се, излизам наяве, довтасвам, излизам на сцената, навъртам се, понавъртам се …   Български синонимен речник

  • давам — гл. предавам, подавам, връчвам, отстъпвам гл. предлагам, предоставям, държа на разположение, поднасям, отпущам гл. продавам гл. продоволствам, снабдявам, доставям, отдавам гл. възнаграждавам, награждавам гл. позволявам, р …   Български синонимен речник

  • давам обективен израз — словосъч. обективизирам, давам представа, конкретизирам, представям …   Български синонимен речник

  • давам представа — словосъч. обективизирам, давам обективен израз, конкретизирам, представям …   Български синонимен речник

  • замествам — гл. заменявам, сменявам, разменявам, отмествам, премествам, размествам, отменявам гл. наследявам гл. заменям, заемам мястото на, измествам гл. уволнявам гл. представям, представител съм на, заместник съм на …   Български синонимен речник

  • заместник съм на — словосъч. представям, представител съм на, замествам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”